Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Zhongguan Xinyuan Global Village PKU Beijing

Addr: 126 Zhongguancun North Main Street (Zhongguan Cun Bei Dajie)(126)
Tel: +86-10-62752288  Fax: +86-10-62752870
click and print it with you